asekol

Podsumowanie roku 2023 i cele na 2024

Rok 2023 upłynął spółkom ASEKOL PL i ENVIROPOL PL pod znakiem dalszego rozwoju. Zrealizowanych zostało szereg projektów inwestycyjnych i zbiórkowych, które umocniły spółki.

Back to top button