Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Jak wygląda proces przetwarzania elektrodopadów?

PRAWIDŁOWA KLASYFIKACJA SPRZĘTU

Przedsiębiorcy często mają dylemat, czy wprowadzane przez nich produkty należy uznać za urządzenia podlegające ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Właściwa ocena jest tutaj kluczowa ze względu na znaczące konsekwencje finansowe wynikające z nierozliczenia ustawowych obowiązków. Z drugiej strony uznanie produktu jako sprzęt, który w rzeczywistości nim nie jest, również nie jest korzystne dla przedsiębiorcy ze względu na generowanie niepotrzebnych kosztów. Jak się do tego zabrać? Odpowiadamy w naszym poradniku.

Jak i gdzie prowadzony jest proces przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego? Zapraszamy do obejrzenia części krótkiego materiału z zakładu przetwarzania Polskiej Korporacji Recyklingu w Lublinie. Jest to jeden z najnowocześniejszych zakładów przetwarzania w Europie. Specjalizuje się w przetwarzaniu sprzętu chłodniczego oraz sprzętu wielkogabarytowego.

JAKIE FRAKCJE POWSTAJĄ PO PRZETWARZANIU ELEKTROODPADÓW?

Recykling elektroodpadów wymaga zastosowania nowoczesnych metod przetwarzania i specjalistycznego podejścia. W związku z rosnącą liczbą sprzętu dostępnego na rynku, konieczne jest wykorzystanie procesów automatyzacji, robotyzacji i inteligentnego przetwarzania. Po przyjeździe sprzętu do zakładu, dokonuje się rozdzielenia elektroodpadów na poszczególne frakcje, a następnie stosuje różne metody przetwarzania w zależności od ich rodzaju. Głównym celem jest zapewnienie, aby materiał uzyskany po przetworzeniu odpowiadał materiałowi końcowemu, który można ponownie wykorzystać w gospodarce.

PRZETWARZANIE W ENVIROPOL PL

Jak wygląda przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z perspektywy średniej wielkości zakładu przetwarzania? Zapraszamy do obejrzenia krótkiego reportażu z firmy ENVIROPOL PL w Gliwicach.

JAK WYGLĄDA PROCES PRZETWARZANIA?

Na zakładzie przetwarzania funkcjonują 4 linie: 

  • linia do przetwarzania dużego sprzętu AGD
  • linia do przetwarzania telewizorów
  • sortownia
  • linia do przetwarzania sprzętu IT

Kierowniczka zakładu Pani Izabela Pakuła prezentuje więcej informacji na temat procesu przetwarzania w zakładzie ENVIROPOL PL.

BEZPIECZNE NISZCZENIE NOŚNIKÓW DANYCH

Zapewniamy bezpieczną utylizację nośników informacji dzięki specjalistycznemu urządzeniu firmy HSM model HDS 240 do dwustopniowego niszczenia mechanicznego twardych dysków, telefonów i innych nośników informacji. Jeśli chcą Państwo mieć pewność bezpiecznego niszczenia danych – zapraszamy do współpracy.

W celu przygotowania dla Państwa oferty i umowy
zapraszamy do kontaktu:

ZAUFALI NAM

Back to top button