PUNKTY PARTNERSKIE

ASEKOL rozwija sieć partnerskich punktów zbiórki elektroodpadów od mieszkańców, korzystając z istniejącej infrastruktury. Nasza inicjatywa obejmuje kompleksową współpracę, oferując partnerom: 

Specjalistyczne Pojemniki do Zbiórki: Dostarczamy wysokiej jakości, specjalistyczne pojemniki dedykowane do zbiórki elektroodpadów. Dzięki nim, partnerzy mogą skutecznie segregować i gromadzić zużyte sprzęty elektroniczne. 

Oznakowanie Punktów Zbiórki: Zapewnimy kompleksowe oznakowanie punktów zbiórki, co ułatwi mieszkańcom lokalizację i korzystanie z tych miejsc. 

Wsparcie Edukacyjne: Nasza firma oferuje partnerskim punktom zbiórki wsparcie edukacyjne. Prowadzimy kampanie edukacyjne, szkolenia i dostarczamy materiały informacyjne, aby podnieść świadomość społeczną na temat znaczenia recyklingu elektroodpadów. 

Promocyjne Dopłaty do Zbiórki Elektroodpadów: W ramach współpracy udzielamy promocyjnych dopłat do zbiórki elektroodpadów. Dzięki temu partnerzy nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska, ale również mogą korzystać z dodatkowych korzyści finansowych. Wszystko to składa się na kompleksowe podejście, które umożliwia partnerom efektywną i zrównoważoną gospodarkę elektroodpadami, jednocześnie integrując ich działania z ogólnokrajowym wysiłkiem na rzecz ochrony środowiska.

W celu przygotowania dla Państwa oferty i umowy
zapraszamy do kontaktu:

Back to top button