SZKOLENIA

Udostępniamy gotowe szkolenia zrealizowane przez zespół ASEKOL PL
do których możesz otrzymać dostęp w każdej chwili.
Ułatwi to prowadzenie działalności gospodarczej,
rozliczenie obowiązków wprowadzającego opakowania,
sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory.

Szkolenia i materiały szkoleniowe to sprawdzona wiedza, przystępny język oraz obrazowe przykłady.

Aby uzyskać dostęp do szkolenia poprosimy o złożenie zamówienia na adres: [email protected]

W wiadomości prosimy podać:

 • Tytuł/tytuły szkoleń
 • dane firmy do wystawienia FV z NIP
 • adresu mailowego na który mamy wysłać dostęp do szkoleń.

CO OTRZYMASZ

 • nagrane szkolenie
 • materiały szkoleniowe
 • prezentację
 • podstawę prawną do zakresu szkolenia
 • fakturę vat

Koszt jednego wybranego szkolenia

190zł netto

Koszt dwóch
wybranych szkoleń

350zł netto

Koszt trzech
wybranych szkoleń

880zł netto

SZKOLENIA

Wybrane pytania objęte szkoleniem: 

 • Firma kupiła sprzęt w jednym z krajów UE, przywiozła go do Polski – czy jest to już wprowadzenie sprzętu na rynek polski?  
 • Polska firma kupiła poza UE sprzęt, ale sprzedała ten sprzęt do firmy do innego kraju UE – czy masa tego sprzętu powinna być liczona do masy wprowadzenia?
 • Firma kupiła poza Polską laptopy do biura – czy to jest wprowadzenie sprzętu/baterii i opakowań na rynek polski? 
 • Co z opakowaniami produktów, które firma kupiła poza UE, ale w tym samym roku sprzedała do innego kraju (np. do Francji) – czy należy je wliczyć do masy wprowadzenia? Czy trzeba gdzieś raportować wywiezienie opakowań? 
 • Wprowadzany sprzęt zawiera baterie – czy masę sprzętu należy podać z masą baterii czy rozdzielić masę sprzętu i masę baterii? 
 • Firma kupuje folię stretch w Polsce i używa jej do zapakowania na czas transportu produktów (sprzętu) wprowadzonych na rynek np. sprzedaż internetowa i dostaw kurierem. Czy folie stretch należy liczyć do masy wprowadzanych opakowań.
 • Firma, kupuje różne elementy poza Polską, w Polsce produkty te pakuje w kupiony w Polsce karton/pudełko i sprzedaje gotowe zestawy.  Które opakowania należy policzyć do masy wprowadzenia? 

Z tego szkolenia dowiesz się: 

 • jaka jest różnica pomiędzy „wprowadzającym” a „dystrybuującym” sprzęt?  
 • jakie obowiązki ciąża na wprowadzających sprzęt? 
 • jakie obowiązki ciąża na dystrybutorach i firmach serwisujących sprzęt? 
 • jak kształtują się obowiązki informacyjne dotyczące oferowanego sprzętu? 
 • jak należy oznakować sprzęt?
 • jak należy oznakować sprzęt zawierający baterie?  
 • kiedy należy odbierać sprzęt od klientów? 
 • kiedy klient może za darmo oddać sprzęt do sklepu? 
 • jak mają się powyższe obowiązki wobec sprzedaży przez Internet?
 • jakie są sankcje za nieprzestrzeganie tych przepisów? 

W trakcie webinarium wyjaśniamy: 

 • jakie obowiązki wynikają z przepisów prawa unijnego? 
 • kiedy Polscy przedsiębiorcy powinni rozliczać produkty oferowane na rynki zagraniczne? 
 • jakie produkty podlegają rozliczaniu w Niemczech, Francji oraz w Czechach? 
 • kiedy polskie firmy mają obowiązek zarejestrować swoją firmę w Niemczech, Francji i Czechach? 
 • jakie są orientacyjne koszty rejestracji w innych państwach członkowskich? 
 • jakie sankcje grożą za niewykony

W trakcie webinarium wyjaśniamy: 

 • kto ma obowiązek rozliczać opakowania? 
 • jakie mamy rodzaje opakowań w świetle prawa? 
 • jakie obowiązki mają przedsiębiorcy? 
 • jakie sankcje grożą za niewykonywanie tych obowiązków?
 • jakie opakowania podlegają ewidencji opakowań
 • jak prowadzić ewidencję opakowań? 
 • jak organizacja odzysku może pomóc przedsiębiorcom? 

W trakcie webinarium wyjaśnimy: 

 • prawne aspekty prowadzenia ewidencji 
 • prowadzenie ewidencji sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • co powinna zawierać ewidencja baterii
 • co powinna zawierać ewidencja opakowań
 • omówienie przykładowych wzorów ewidencji

Z tego szkolenia dowiesz się: 

 • jaka jest różnica pomiędzy „wprowadzającym” a „dystrybuującym” sprzęt?  
 • jakie obowiązki ciąża na wprowadzających sprzęt? 
 • jakie obowiązki ciąża na dystrybutorach i firmach serwisujących sprzęt? 
 • jak kształtują się obowiązki informacyjne dotyczące oferowanego sprzętu? 
 • jak należy oznakować sprzęt?
 • jak należy oznakować sprzęt zawierający baterie?  
 • kiedy należy odbierać sprzęt od klientów? 
 • kiedy klient może za darmo oddać sprzęt do sklepu? 
 • jak mają się powyższe obowiązki wobec sprzedaży przez Internet?
 • jakie są sankcje za nieprzestrzeganie tych przepisów? 

W trakcie webinarium wyjaśniamy: 

 • czym jest magazynowanie odpadów? 
 • jak długo można magazynować odpady? 
 • kiedy wymagana jest decyzja na zbieranie odpadów? 
 • kto jest zwolniony z uzyskania decyzji na zbieranie odpadów? 
 • jak oznaczać pojemniki i miejsca magazynowania odpadów? 
 • jakie przepisy określają zasady magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów? 
 • kiedy należy tworzyć karty ewidencji odpadów? 
 • jakie są sankcje za niewłaściwe magazynowanie odpadów?

Z dniem 23 września 2021 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o odpadach. Nowe przepisy oznaczają m.in. zaostrzenie sankcji za na nieprowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Aktualnie za tego typu uchybienia grozi kara w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

W szkoleniu omawiamy 

 • gospodarka odpadami a BDO – jakie funkcje pełni system BDO? 
 • gospodarka o obiegu zamkniętym – czy czeka nas rewolucja? 
 • przegląd najważniejszych aktów prawnych 
 • Obowiązki ciążące na wytwórcy odpadów w związku z BDO
 • Postępowanie z odpadami, czyli co można, a czego nie można robić z odpadami?

W trakcie webinarium wyjaśniamy: 

 • jakie podmioty podlegają kontroli IOŚ? 
 • jakie organy przeprowadzają kontrolę w imieniu IOŚ? 
 • jakie są rodzaje kontroli prowadzonej przez IOŚ? 
 • jak przygotować się do kontroli IOŚ? 
 • jakie kwestie kontroluje IOŚ u wprowadzających produkty? 
 • jakie prawa przysługują przedsiębiorcy w trakcie kontroli IOŚ? 
 • jak może zakończyć się kontrola IOŚ? 
 • czy można odmówić podpisania protokołu z kontroli? 
 • jakie środki prawne służą przedsiębiorcy na wypadek nałożenia sankcji? 
Back to top button