Czy Twoja firma i zespół  jest zaangażowana społecznie i ekologicznie?

Czy Twoja firma i zespół  jest zaangażowana społecznie i ekologicznie? Jeśli tak, to zapraszamy do udziału we wspólnych projekcie na rzecz ochrony planety!

Wpisuje się on w standardy raportowania pozafinansowego, gdzie kwestie środowiskowe w tym wykorzystanie zasobów i gospodarka cyrkularna znajdują się w architekturze raportu.

Celem projektu jest zbiórka elektroodpadów – zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii.

To tylko trzy małe kroki dla Twojej firmy, a wielki skok dla naszego środowiska! 

Więcej informacji – https://elektrosegregacja.pl/kochamrecykling/

Back to top button