DORADZTWO ŚRODOWISKOWE

Nasz Zespół Doradztwa Środowiskowego oferuje
kompleksową obsługę obowiązków środowiskowych Państwa firmy.
Pomagamy poznać aspekty ochrony środowiska w przedsiębiorstwie,
realizujemy usługi według potrzeb Klienta.

EWIDENCJA ODPADÓW

Uzyskanie wpisu w BDO to dopiero początek przygody z gospodarką odpadami. Oferujemy pomoc w realizacji ustawowych obowiązków w zakresie gospodarki odpadami:

 • prowadzenie ewidencji uproszczonej (KPO)
 • prowadzenie ewidencji pełnej (KEO)
 • sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami
 • oznakowanie miejsc magazynowania odpadów
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów

AUDYT ŚRODOWISKOWY

Audyt Kompleksowy 

Kompleksowa weryfikacja zgodności z przepisami prawa i realizacji obowiązków w zakresie ochrony środowiska.

Audyt „BDO i odpady”

Identyfikacja obowiązków przedsiębiorstwa i sprawdzenie poprawności funkcjonowania procesów w zakresie rejestracji w BDO i gospodarki odpadami.

Audyt „KOBiZE i korzystanie ze środowiska”

Określenie źródeł emisji do powietrza podlegających uregulowaniom prawnym i ocena realizacji obowiązków w tym zakresie.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ ŚRODOWISKOWA

 • rejestracja i złożenie w KOBiZE raportu o emisjach do powietrza,
 • złożenie raportu w BDS o substancjach zubożających warstwę ozonową i f-gazach,
 • przygotowanie do Urzędu Marszałkowskiego zbiorczego wykazu informacji o korzystaniu ze środowiska 
 • sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami
 • sprawozdawczość o produktach i opakowaniach – sprawozdania bieżące oraz zaległe
 • sprawozdanie GUS
 • wykaz o korzystaniu z usług wodnych

SZKOLENIA I WEBINARY

Prowadzimy interaktywne webinary dotyczące najbardziej aktualnych zagadnień, oferujemy dedykowane szkolenia online odpowiadające na potrzeby Klientów, ale także oferujemy spotkania branżowe, podczas których organizujemy wykłady ekspertów i panele dyskusyjne.

SKONTAKTUJ SIĘ

Oferujemy naszym Klientom stałą obsługę doradczą
i pełen outsourcing środowiskowy. Poprowadzimy bieżącą
ewidencję odpadów, rozliczenia kwartalne i sprawozdawczość
roczną. Przejmiemy wszystkie środowiskowe obowiązki
formalno-prawne Państwa Firmy.

Back to top button