Podsumowanie roku 2023 i cele na 2024

Rok 2023 upłynął spółkom ASEKOL PL i ENVIROPOL PL pod znakiem dalszego rozwoju. Zrealizowanych zostało szereg projektów inwestycyjnych i zbiórkowych, które umocniły spółki i przygotowały na wyzwania roku 2024. W Asekol kontynuowaliśmy rozwój systemu zbiórki sprzętu małogabarytowego w czerwonych kontenerach. Do systemu dołączyły kolejne miasta, w tym m.in. Opole. Osiągnęliśmy tym samym ilość ponad 300 kontenerów na ulicach miast. Do oferty został dołączony nowy produkt Smart EcoBox – reprezentacyjny pojemnik do zbiórki w galeriach handlowych i instytucjach publicznych. Jako pierwsza organizacja odzysku wprowadziliśmy pojemnik do zbiórki papierosów elektronicznych i rozpoczęliśmy budowanie systemu zbiórki również w tym zakresie. Sumarycznie udało się sfinansować zbiórkę ponad 50 000 ton odpadów zużytego sprzętu, które trafiły do najlepszych zakładów przetwarzania w kraju. Wraz z rozwojem firmy zwiększa się również budżet edukacyjny, który jest wydatkowany na realizację akcji zbiórek sprzętu wśród mieszkańców oraz szereg akcji ogólnopolskich, jak na przykład: konkurs dla szkół ,,Elektrośmieci oddajesz – nagrody dostajesz”, ,,Książka za worek śmieci” czy projekt „Czyste Sołectwo”, który w tym roku bardzo nas zaskoczył skalą i zaangażowaniem sołtysów. Z Fundacją Legii Warszawa rozpoczęliśmy działania edukacyjne i zbiórkowe dla kibiców piłki nożnej. Pojemniki do zbiórki sprzętu małogabarytowego stanęły również w sąsiedztwie stadionu.

W Enviropol udało się przeprowadzić szereg inwestycji zwiększających możliwości zbiórki i przetworzenia sprzętu, ale również wpływających na standardy ekologiczne i jakość pracy. Nowa koncepcja odprowadzania wód deszczowych, która uwzględnia osobne zagospodarowanie wód czystych z dachów oraz wody zanieczyszczonej z placu, wpisuje się w najnowsze trendy gospodarowania wodami deszczowymi. Woda czysta jest retencjonowana i wykorzystywana do podlewania zieleni czy utrzymania czystości na placu. Służy ona również jako dodatkowy zbiornik przeciwpożarowy. Wody zanieczyszczone są natomiast podczyszczane, a ich jakość jest monitorowana przed wprowadzeniem do kanalizacji. Z procesów technologicznych przebudowana została linia do segregacji i przetwarzania sprzętu małogabarytowego. Dzięki temu udało się dwukrotnie zwiększyć jej przepustowość przy jednoczesnym zmniejszeniu zaangażowania zasobów ludzkich i środków technicznych. W zakresie zwiększania komfortu pracy – wyremontowana i przebudowana została cała część socjalna dla pracowników linii przetwarzania. W zakładzie zebranych i przetworzonych zostało ponad 12 000 ton sprzętu.

Jakie mamy plany na rok 2024?

W Asekol z pewnością będziemy kontynuować rozwój systemów zbiórki, aby stać się najbardziej rozpoznawalną marką w branży elektroodpadów w kraju. W Enviropol szykujemy z kolei inwestycje w nowoczesne technologie przetwarzania, które pozwolą nam na zwiększenie możliwości przetwarzania i umocnienie swojej pozycji na rynku.

Zapraszamy do przeczytania więcej informacji w grudniowym biuletynie – czytaj tutaj.

Back to top button