Odpady- czas na porządki w KPO przed końcem roku

Odpady- czas na porządki w KPO przed końcem roku

5 grudnia 2023

godz. 10.00-11.30

Pojęcia wytwarzane odpady i wprowadzane produkty rynek przedsiębiorcą czasem się mylą. Spróbujemy to uporządkować i wyjaśnić jakie obowiązki ciążą na podmiotach wytwarzających odpady. BDO pozwala organom tj. Inspekcji Ochrony Środowiska, Urzędowi Marszałkowskiemu w trybie on line śledzić nasze poczynania w rejestrze.

Przepisy odnośnie prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów zmieniają się dość często, a za uchybienia w poprowadzonej ewidencji grozi kara w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

Mając na uwadze powyższe zapraszamy na szkolenie, którego celem omówienie praktycznych aspektów związanych z gospodarką odpadami w firmie oraz wskazanie obowiązków oraz istotnych terminów.

W trakcie szkolenia przedstawimy:

 • kwalifikacja odpadów zgodnie z katalogiem odpadów;
 • obowiązki wytwórcy odpadów w BDO;
 • prowadzenie ewidencji pełnej, uproszczonej, zwolnienia;
 • obowiązki sprawozdawcze;
 • przekazywanie odpadów osobom fizycznym;

Rejestracja na webinarium

Webinar jest bezpłatny.

Zapraszam do zarezerwowania czasu, aby uczestniczyć w spotkaniu na żywo.

Po webinarium wszyscy zgłoszeni otrzymają prezentację oraz nagranie ze szkolenia.

Zgłoszenia do 4.12.2023 do 23.59.

Cześć I (ok. 60 min)

 • Wprowadzenie: odpad-produkt w świetle prawa;
 • Kiedy przedsiębiorca jest wytwórcą odpadów?
 • Wytwarzanie odpadów poza siedzibą firmy- jakie obowiązki i jakie rozwiązania.
 • Odpady wytwarzane w firmie – przykłady.
 • Wpis w BDO – dział XII – kiedy jest konieczny?
 • Obowiązki ewidencyjne w BDO, a możliwe sankcje.
 • Ewidencja uroszczona i pełna (KPO, KEO).
 • Magazynowanie – jak długo można magazynować odpady?
 • Transportowanie odpadów własnych- w jakich sytuacjach.
 • Obowiązki sprawozdawcze- terminy.

Cześć II – Sesja pytań / dyskusja (ok. 30 min.)

Prelegent: Beata Bartosiak

Koordynator Działu Doradztwa Środowiskowego ASEKOL PL

Z wykształcenia oraz pasji inżynier ochrony środowiska. Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej oraz studiów podyplomowych „Prawo Ochrony Środowiska” na Uczelni Łazarskiego.Zawodowo od lat pomaga merytorycznie przedsiębiorcom w poruszaniu się w obrębie przepisów ochrony środowiska. W szczególności Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP) i przepisy z nią związane są ulubionymi zagadnieniami. Pomaga zrozumieć przepisy gospodarki odpadami oraz optymalizuje koszty zagospodarowania wytwarzanych odpadów w firmie.

Realizuje audyty i szkolenia środowiskowe. Zapewnia wsparcie przy przygotowaniu lub podczas kontroli WIOŚ, IH. Nieustającą poszerza widzę merytoryczną i praktyczną. Poprzez realizację kompleksowej obsługi środowiskowej swoich klientów zmniejsza ryzyka ogromnych kar i wielomilionowych opłat.

Zajmuje się również organizacją szkoleń dla różnych grup docelowych. Zaprasza do organizowanych szkoleń ekspertów z branży co pozwala w przystępny sposób przekazać wiedzę w najbardziej skomplikowanych obszarach ochrony środowiska.

Back to top button