Praktyczne zagadnienia branży SUP – jednorazowe opakowania i produkty z tworzyw sztucznych – obowiązki producentów, placówek handlowych i gastronomicznych

26 lutego 2024 (poniedziałek) Godz. 11.00-13.00

Przepisy wdrażające Dyrektywę Single-Use Plastics (SUP) obowiązują od 24 maja 2023 – z pewnymi wyjątkami, o których opowiemy podczas szkolenia. Pierwsze sprawozdanie należy złożyć za rok 2023 w terminie do 15 marca`24 – kogo dotyczy i jakie dane należy podać, dowiesz się na szkoleniu.

W trakcie szkolenia przedstawimy:

  1. Przyczyny wprowadzenia regulacji Single-Use Plastics na poziomie unijnym, Dyrektywa SUP- najważniejsze założenia.
  2. Dyrektywa SUP dla polskiego przedsiębiorcy: kogo obowiązuje, definicje, najważniejsze obowiązki i jak je realizować?
  3. Najczęstsze praktyczne problemy branży SUP.
  4. Obowiązki punktu handlowego, gastronomicznego oraz oferującego napoje i posiłki z urządzenia vendingowe.
  5. Obowiązki wprowadzających na rynek opakowania oraz producentów produktów jednorazowych z tzw. sztucznych 
  6. Przegląd prawa opakowaniowego i jakie zmiany nas czekają?

Zapraszam do zarezerwowania czasu, aby uczestniczyć w spotkaniu na żywo.

Po webinarium wszyscy zgłoszeni otrzymają prezentację (bez nagrania).

Zgłoszenia przyjmujemy do 25.02.2024 do 20.00.

Webinar jest bezpłatny dla klientów ASEKOL PL

Webinar jest płatny dla osób reprezentujących firmy nie będące klientami ASEKOL PL – koszt 220 zł netto.

Prelegent: Jakub Bednarek, LL. M.

Prawnik w Kancelarii Maruszkin

Prawnik w Kancelarii Maruszkin zajmujący się ochroną klimatu i zrównoważonymi finansami, w tym Taksonomią. W przeszłości urzędnik pracujący w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Polityki Klimatycznej, m.in. biorący udział w negocjacji pakietu legislacyjnego „Fit for 55” oraz planu „RePowerEU”.  Był również asystentem sędziego Hanana Melcera w Sądzie Najwyższym Izraela. Ukończył prawo na KU Leuven i Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiował na Uniwersytecie w Glasgow.

Kontakt: [email protected]

www.maruszkin.pl

Prelegent: Beata Bartosiak

Koordynator Działu Doradztwa Środowiskowego ASEKOL PL

Z wykształcenia oraz pasji inżynier ochrony środowiska. Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej oraz studiów podyplomowych „Prawo Ochrony Środowiska” na Uczelni Łazarskiego. Zawodowo od lat pomaga merytorycznie przedsiębiorcom w poruszaniu się w obrębie przepisów ochrony środowiska. W szczególności Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP) i przepisy z nią związane są ulubionymi zagadnieniami. Pomaga zrozumieć przepisy gospodarki odpadami oraz optymalizuje koszty zagospodarowania wytwarzanych odpadów w firmie.

Realizuje audyty i szkolenia środowiskowe. Zapewnia wsparcie przy przygotowaniu lub podczas kontroli WIOŚ, IH. Nieustającą poszerza widzę merytoryczną i praktyczną. Poprzez realizację kompleksowej obsługi środowiskowej swoich klientów zmniejsza ryzyka ogromnych kar i wielomilionowych opłat.

Zajmuje się również organizacją szkoleń dla różnych grup docelowych. Zaprasza do organizowanych szkoleń ekspertów z branży co pozwala w przystępny sposób przekazać wiedzę w najbardziej skomplikowanych obszarach ochrony środowiska.

Back to top button