Opłata roczna za 2024

Podmioty wprowadzające produkty i produkty opakowaniach muszą do końca lutego 2024 wnieść opłatę roczną za utrzymanie wpisu w BDO.

Opłacie rocznej podlegają przedsiębiorcy:

  • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele
  • wprowadzający baterie lub akumulatory
  • wprowadzający pojazdy
  • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań
  • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach
  • wprowadzający na terytorium kraju opony
  • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe

Opłata roczna wynosi:

  • 100 zł – mikroprzedsiębiorcy lub
  • 300 zł – pozostali przedsiębiorcy

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Opłatę należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy.

Tytuł przelewu: NIP firmy, opłata roczna 2024

Tutaj sprawdzisz listę i numery rachunków odpowiednich urzędów: KLIKNIJ.

Back to top button