Baterie i akumulatory w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1542

Data: 25 kwietnia 2024

Miejsce: Stadion Legia – Loża Królewska, ul. Łazienkowska 3, Warszawa

Czas trwania: 9.00 – 15.00

Cena: 890 zł netto

Cel i zakres szkolenia

Zwiększona produkcja samochodów o napędzie elektrycznym oraz hybrydowym, wprowadzenie na rynek lekkich pojazdów transportu oraz gwałtowny rozwój rynku magazynowania energii elektrycznej zwiększają zapotrzebowanie na baterie i akumulatory. W konsekwencji Unia Europejska uznała za niezbędne opracowanie zharmonizowanych ram regulacyjnych na potrzeby postępowania z wprowadzanymi do obrotu w Unii bateriami w całym ich cyklu życia.  Podstawą tych nowych ram jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1542 w sprawie baterii i zużytych baterii, zmieniające dyrektywę 2008/98/WE i rozporządzenie (UE) 2019/1020 oraz uchylające dyrektywę 2006/66/WE.

W trakcie szkolenie przedstawimy:

– podstawowe zagadnienia związane ze zmieniającym się rynkiem baterii, kierunkami zmian w tym zapotrzebowaniu na materiały i surowce stosowane w produkcji baterii

– rozszerzoną klasyfikacja baterii i akumulatorów;

– procedury oceny zgodności,

– wymogi służące pełnemu uwzględnieniu etapu wycofywania baterii z użytku;

– aspekty ponownego użycia, wykorzystania do innych celów, regeneracji, przygotowania do ponownego użycia lub przygotowania do wykorzystania do innych celów;

– informacje w zakresie ograniczenia substancji niebezpiecznych w bateriach w tym wprowadzenie zakazu wywozu baterii niezgodnych z tymi ograniczeniami.

– aspekty dotyczące śladu węglowego w całym cyklu życia baterii i akumulatorów;

– zasady określenia parametrów wydajności i trwałości baterii przenośnych ogólnego stosowania, jak również baterii przemysłowych nadających się do powtórnego naładowania, baterii LMT i baterii do pojazdów elektrycznych;

– wymogi dotyczące wydajności i trwałości baterii wbudowanych do telefonów komórkowych i tabletów;

– minimalne zawartości materiałów z recyklingu w nowych bateriach;

– przepisy gwarantujące możliwość usunięcia i wymiany baterii wbudowanych do urządzeń;

– interoperacyjność ładowarek do określonych kategorii baterii;

– zmiany poziomów zbierania i wymogów recyklingu

– poziomy wydajności procesów recyklingu oraz poziomy odzysku materiałów w celu zapewnienia odzysku wysokiej jakości materiałów dla sektora produkcji baterii;

– etykietowane w celu zapewnienia użytkownikom końcowym przejrzystych, rzetelnych i jasnych informacji o bateriach i zużytych bateriach;

­- oznakowania CE i Procedury oceny zgodności i udział jednostek oceniających

– informacje o danych, które musi podać Importer na wprowadzanych bateriach w celu zapewnienia identyfikowalności baterii w całym łańcuchu dostaw

– prawdopodobny kalendarz zmian; 

Prelegenci

Dr hab. Zbigniew Rogulski, prof. ucz.

Pracownik naukowy Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2016-2024 prodziekan Wydziału Chemii UW. Członek zarządu i rady nadzorczej UWRC sp. z o.o., spółki celowej UW dedykowanej do wsparcia procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych powstających na UW (2012-2016).

Główne zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z: właściwościami elektrochemicznymi pierwiastków grupy siódmej układu okresowego; modyfikacją, rozwojem i recyklingiem elektrochemicznych źródeł prądu oraz wykorzystaniem radioizotopów w medycynie i przemyśle.

Autor i współautor przeszło 60 publikacji naukowych, patentów oraz rozwiązań know-how z zakresu magazynowania energii, recyklingu akumulatorów i baterii, zastosowania radioizotopów w badaniach przedklinicznych kandydatów na nowe leki oraz związki diagnostyczne.

Członek grupy roboczej do spraw Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych przy Marszałku Województwa Mazowieckiego.

Ekspert w zakresie magazynowania energii, recyklingu akumulatorów i baterii, wdrażania rozwiązań związanych ze zrównoważonym rozwojem – ESG (studia podyplomowe) oraz przygotowania i zarządzania projektami (studia podyplomowe).

Piotr Łotowski

Radca Prawny – Pełnomocnik Zarządu ASEKOL PL

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch wegetariański.

Faktura zostanie wystawiona po szkoleniu i przesłana elektronicznie na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Back to top button

Logo Asekol

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

Czy masz pytania dotyczące naszych usług?
Zostaw swój numer telefonu,
a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie.

Wspólnie z nami możesz szybko i łatwo uzyskać
odpowiedzi na wszystkie pytania,
a także odkryć korzyści naszych usług.

Zamów rozmowę

Administratorem danych, które tu wpisujesz, będziemy My, czyli Asekol PL
Organizacja Odzysku sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych usług.
Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.
Więcej informacji

Logo Asekol

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

    Administratorem danych, które tu wpisujesz, będziemy My, czyli Asekol PL
    Organizacja Odzysku sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
    Dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych usług.
    Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.
    Więcej informacji